Opsætning af blanketskabeloner

Formål 

Denne vejledning er henvendt brugere i systemet, som enten ikke har oprettet blanketter førhen -- eller som blot ønsker at genopfriske den typiske tilgang til det. 

Vejledning

At oprette blanketskabeloner kræver ikke mange klik på miljøet.

Dashboard - vælg blanketskabeloner

Når der trykkes på ”Blanketskabeloner”, føres du videre til oversigten over alle blanketskabeloner.

På denne side skal du blot trykke på ”Opret ny” i højre side af skærmen:

Tryk på Opret ny

Ved at trykke på knappen bliver man ført til denne side:

Opsæt ny blanket - navngivning og beskrivelse

Her er flere forskellige felter:

  • Navnet på blanketten – gerne et sigende navn, så det f.eks. er let at søge frem
  • Selve beskrivelsen, som pointerer blankettens udgangspunkt
  • Om blanketten skal være fælles (for alle organisationer) eller lokal (som det ofte vil være)
  • Mulighed for at importere en fil, hvor opbygningen og elementer allerede er nogenlunde på plads

Dernæst kan der trykkes på knappen ”Opret” og nu ”lever” blanketten på miljøet. Herefter kan elementer og indstillinger justeres. Startsiden, når man tilgår en blanket, vil se sådan ud:

Opsæt blanketskabelon - indstillinger

I punktet ”Indhold” kan dets ønskede elementer tilknyttes. Her skal musen holdes nede, mens de trækkes fra menuen i venstre side:

Opsæt blanketskabelon - indhold

Når elementerne er trukket ind og tilpasset, kan der for en sikkerheds skyld trykkes ”Gem”.
Efterfølgende kan blanketterne tilknyttes en arbejdsgang, når de er tilpasset som ønsket. 

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?