Opsætning af arbejdsgangskabeloner

Formål 

Denne vejledning er henvendt brugere i systemet, som enten ikke har oprettet arbejdsgange førhen -- eller som blot ønsker at genopfriske den typiske tilgang til det. 

Vejledning 

At oprette arbejdsgangskabeloner fungerer på samme måde som ved blanketskabeloner. Her skal der trykkes "Arbejdsgangskabeloner". Det foregår på akkurat samme måde som ved blanketskabeloner. Det kan foretages gennem den øverste menu, uanset hvor man er på miljøet:

Billede af dashboard - tryk på arbejdsgangskabeloner

Derefter kommer man ind på oversigten med alle arbejdsgangskabeloner, og i højre hjørne kan man trykke "Opret ny".

Opret ny arbejdsgangskabelon

Når der oprettes nye arbejdsgange, er tilgangen lidt anderledes end ved oprettelse af blanketter. Her kan der vælges hvilken kategori, som man ønsker at tage udgangspunkt i.
I dette tilfælde skal udgangspunktet blot være en tom arbejdsgang, som efterfølgende kan tilpasses efter behov:

Vælg arbejdsgang

Herefter er tilgangen meget tilsvarende opsætningen af blanketter:

Navngiv og indstil arbejdsgang

Her er flere forskellige felter – ligesom ved oprettelse af blanketter:

  • Navnet på arbejdsgangen – gerne et sigende navn, så det f.eks. er let at søge frem
  • Selve beskrivelsen, som pointerer arbejdsgangens udgangspunkt
  • Hvilken kategori, som arbejdsgangen skal høre inde under
  • Om arbejdsgangen skal være fælles (for alle organisationer) eller lokal (som det ofte vil være)

Når felterne er udfyldt, kan der klikkes ”Næste”, hvorefter denne boks dukker op:

Færdig - oprettet

Den bekræfter, at arbejdsgangen er oprettet og nu kan tilgås. Når der derefter trykkes ”Udfør”, bliver indstillingerne for arbejdsgangen præsenteret:

Opsætning af arbejdsgang - generelt

Her er der mulighed for at tilpasse arbejdsgangen som ønsket. Det kan være at tilpasse adgang til arbejdsgangen, hvornår den skal være aktiv og meget mere.

Det er dog vigtigt, at arbejdsgange får tilknyttet blanketter. Det er en generel betingelse, at de tilknyttes, så de fungerer efter den tilsigtede brug. Det gøres igennem fanen ”Blanketskabeloner”:

Opsætning - blanketskabeloner

Her kan én eller flere blanketskabeloner tilknyttes. De kan søges frem så længe de befinder sig på miljøet og er markeret som aktive:

Fremsøg blanketskabeloner

Når der bliver trykket ”Søg”, bliver man præsenteret med de blanketter, som stemmer overens med søgningen. De kan tilknyttes ved at føre musen over dem og klikke på dem:

Vælg blanketskabelonen

Her mangler der blot at blive tilføjet én blanket. Når musen føres over blanketten, ændres baggrundsfarven. Her skal der blot trykkes med musen, og blanketten bliver tilføjet.

Når blanketterne er tilknyttet, vil der ofte kun være én yderligere ting at opsætte - nemlig selve flowet for arbejdsgangen.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?