Brugerposteringer

Formål

Med denne vejledning i hånden kan du tage funktionen omkring brugerposteringer i brug.
Du kan dels oprette brugerposteringsnøgler, opsætte dataafleveringer til brugerposteringer og opsætte elementet "Sum - Årtildato".

Vejledning

Indledning

Når du tager brugerposteringer i brug, så er der tale om en tretrinsraket, der skal sættes op, for at du har den fulde funktionalitet i brug:

  1. Opret brugerposteringsnøgle
  2. Tilføj dataafleveringen "Brugerpostering - tal"
  3. Til løbende overblik: Indsæt elementet "Sum - Årtildato"

Brugerposteringsnøgler

Du skal starte med at oprette en brugerposteringsnøgle i administrationsdelen af XFlow.
Du finder punktet i venstre side i indstillingerne:

Som oftest er der tale om, at du gerne vil kunne summere på nogen tal - det kunne eksempelvis være kørselsafregning, hvor det er vigtigt at vide, hvor langt en medarbejder har kørt på året i forhold til høj/lav takst.
Det er derfor vigtigt, at du under "Type" vælger "Tal".

Dataaflevering "Brugerpostering tal"

Med dataaflevering "Brugerpostering tal" kan du opdatere et tal tilknyttet en bruger.
Tallet fra en blanket vil altid blive lagt til det tal, der allerede er indlæst på den pågældende bruger i brugerposteringen.

Nedenfor kan du se mulighederne for opsætning af dataafleveringen og en beskrivelse af de enkelte felter:

Feltnavn  Beskrivelse
DatabehandlerAktiv  Angiv hvornår dataafleveringen skal køre. Enten med fast værdi eller via en elementværdi
BrugerCPR Her vælger du hvilken bruger, der skal have tilføjet tallet
PosteringsDato Enten med systemværdi eller elementværdi hvilken dato posteringen er tilføjet
PosteringsNoegleId Vælg med systemværdi hvilken brugerposteringsnøgle, der skal opdateres
Value Vælg med fast værdi eller elementværdi hvilket tal der skal opdateres med - eksempelvis via et tal- eller facitelement
Filter1    
Filter2   
Filter3   

 

Element "Sum - Årtildato"

Elementet "Sum - Årtildato" kan vise den værdi, der er tilknyttet til en bruger ift. en specifik brugerposteringsnøgle.

Det giver med andre ord muligheden for i en formular at vise, hvad summen er indtil videre på året i forhold til en specifik bruger.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?